Indsendelse af delårsrapporter

Gælder ikke for selvforvaltende alternative investeringsfonde. Halvårsrapporter og kvartalsrapporter kan indsendes elektronisk. Delårsrapporterne skal være underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.

Værd at vide

Udfyldbar pdf: Udfyld først felterne med tekst/kryds af, hvorefter dokumentet gemmes.

Indsend skemaet samt eventuelle bilag til Finanstilsynet@ftnet.dk

Indsendelsesfrist

For halvårsrapporter er indsendelsesfristen den 30. september.
For danske UCITS og for investeringsforvaltningsselskaber er fristen dog den 31. august.

Værd at vide

Investeringsforeninger: Halvårsrapporter for 2009 behøver ikke være underskrevet af bestyrelsen. Reglerne træder først i kraft for halvårsrapporter fra 2010.

Se også

Digital signatur

Det eksemplar, der indsendes til Finanstilsynet behøver ikke at være underskrevet, men det skal være i overensstemmelse med det underskrevne. Virksomheden er forpligtet til at opbevare et underskrevet eksemplar af delårsrapporten. 

Ved fravær kan underskrift foretages af et andet bestyrelsesmedlem, hvis der forligger fuldmagt.
Fuldmagten skal i så fald opbevares sammen med den underskrevne delårsrapport.

Finanstilsynet kan ikke dispensere fra kravet om, at alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive, heller ikke ved delårsrapporter.

Der henvises til § 185 i Lov om finansiel virksomhed, som gælder tilsvarende i forbindelse med delårsrapporter.

Finanstilsynet har udarbejdet et følgebrev, som kan udfyldes i pdf-

  • Download følgebrev til indsendelse af halvårsrapport eller kvartalsrapport via e-mail her  (udfyldbar pdf).

Hvis materialet indsendes med posten, så skal det sendes til Finanstilsynet.