Indsendelse af bestyrelsesgodkendt årsrapport og revisionsprotokollat – Pengeinstitutter mv.

Gælder ikke for selvforvaltende alternative investeringsfonde.

Værd at vide

Udfyldbar pdf: Udfyld først felterne med tekst/kryds af, hvorefter dokumentet gemmes.

Indsend skemaet samt eventuelle bilag til Finanstilsynet@ftnet.dk

Indsendes af: Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde

Efter bestyrelsens godkendelse af årsrapporten skal årsrapporten og revisionsprotokoller eller anden tilsvarende rapportering uden ugrundet ophold indsendes til Finanstilsynet. Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, skal på samme tidspunkt uploade årsrapporten i Finanstilsynets OAM og behøver derfor ikke også at indsende årsrapporten.

Finanstilsynet har udarbejdet følgende skema. Udfyld først felterne og kryds af, hvorefter dokumentet signeres med digital signatur og gemmes. Herefter indsendes skemaet samt bilag til Finanstilsynet via e-mail til Finanstilsynet@ftnet.dk