Indberetning af kvalificerede ejerandele

Indsendes af:

Finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

(alternative markedspladser, andelskasser, banker, clearingscentraler, finansielle holdingvirksomheder, fondsmæglerselskaber, forsikringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsrådgivere, pengemarkedsmæglere, realkreditinstitutter, regulerede markeder (autoriserede markedspladspladser og fondsbørser), skibsfinansieringsinstitutter, sparekasseaktieselskaber, værdipapircentraler og værdipapirmæglere)

Hjemmel:

Lov om finansiel virksomhed § 61c, stk. 2


Link til indberetningsskema: 

Ansøgning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel, jf. § 61 c, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed