FINREP

Børsnoterede kreditinstitutkoncerner vil fra 3. kvartal 2014 skulle indberette en række regnskabs- og tilsynsoplysninger ved det europæiske FINREP (Financial reporting) indberetningsskema.

Det følger af den nye europæiske forordning (nr. 575/2013) om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber som trådte i kraft den 1. januar 2014. Forordningen er direkte gældende på danske virksomheder.

Alle kreditinstitutkoncerner vil fortsat skulle indberette regnskabs- og tilsynsoplysninger på koncernniveau på AK-skemaet til Finanstilsynet efter den danske regnskabsstandard.

EBA har sendt det endelige udkast til endelig teknisk standard til EU kommissionen. EU Kommissionen vil udstede den endelige tekniske standard. Det fremgår af standarden, hvilke dele af FINREP virksomhederne skal udfylde, hvilket afhænger af en række tærskelværdier og virksomhedernes aktiviteter. En instruktion / vejledning til udfyldelse af skemaet følger af den tekniske standard. Kreditinstitutterne skal indberette FINREP i et XBRL-format. Forordningen inklusive skema og instruktion bliver oversat til dansk af EU Kommissionen. Finanstilsynet udarbejder ikke en selvstændig vejledning.

FINREP indberettes kvartalvis. Første indberetning sker i henhold til følgende frister:

Referencedato: 30-9-14
Indberetningsfrist: 11-11-14