Liste over certificerede revisorer

Penge- og realkreditinstitutter

Finanstilsynet har certificeret nedenstående statsautoriserede revisorer til at påtegne årsrapporter for pengeinstitutter og realkreditinstitutter omfattet af § 5 stk. 1, nr. 1, litra a – b

i lov om finansiel virksomhed.     
 • Anders Hoberg Hedegaard

 • Anders Oldau Gjelstrup

 • Anders Simon Houmann

 • Benny Voss

 • Bjørn Würtz Rosendal

 • Brian Schmit Jensen  

 • Carsten Jensen

 • Christian Dalmose Pedersen

 • Daniel Warming Mogensen

 • Flemming Callesen

 • Heidi Klitgaard Brander

 • Henrik Bjørn

 • Henrik Wellejus 

 • Jakob Lindberg

 • Jens Ringbæk

 • Jesper Otto Edelbo

 • Jonas Gjørup Larsen

 • Jonas Lund Jacobsen

 • Jon Midtgaard

 • Kasper Bruhn Udam

 • Kenneth Skov Hansen

 • Lars Dalgaard Agersted

 • Lars Rhod Søndergaard

 • Lica Lyngsø Nielsen

 • Michael Laursen
 • Per Lindholt Christensen

 • Per Rolf Larssen

 • Peter Frankov Nissen

 • Rasmus Berntsen
 • Rasmus Grynderup Steffensen

 • Stefan Vastrup

 • Thomas Hjortkjær Petersen

Forsikringsselskaber

Finanstilsynet har certificeret nedenstående statsautoriserede revisorer til at påtegne årsrapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser omfattet af

§ 5 stk. 1, nr. 1, litra e i lov om finansiel virksomhed. 

 • Allan Lunde Pedersen

 • Anders Oldau Gjelstrup

 • Anders Simon Houmann

 • Anja Bjørnholt Lüthcke

 • Berk Akbay

 • Brian Schmit Jensen

 • Casper Guldmann

 • Casper Larsen

 • Claus Christensen

 • David Bonde-Jørgensen

 • Henrik Barner Christiansen

 • Henrik Wellejus 

 • Jacques Peronard

 • Jens Ringbæk

 • Jesper Otto Edelbo

 • Karsten Sylvest Olsen

 • Kasper Bruhn Udam

 • Kim Moeslund Schmidt

 • Kristian Ehrenreich Hansen

 • Lars Kronow

 • Lars Rhod Søndergaard

 • Lars Vagner Hansen

 • Michael Thorø Larsen

 • Per Rolf Larssen

 • Stefan Vastrup

 • Stig Raadkjær Enevoldsen

 • Tenna H. Jørgensen

 • Thomas Hjortkjær Petersen