Liste over certificerede revisorer for færøske pengeinstitutter

Finanstilsynet har certificeret nedenstående statsautoriserede revisorer (løggildur grannskoðari) til at påtegne årsrapporter for pengeinstitutter omfattet af § 5 stk. 1, nr. 1, litra a i lov om finansiel virksomhed.  

  • Frodi Sivertsen
  • Johannes Færø
  • Suni Schwartz Jacobsen
  • Christina á Bøgarði