Genveje

Virksomheder

Presse

Forbrugere

Vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed.

Læs mere

Vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed.

Læs mere

Governance

Krav til ledelsen og organisering af finansielle virksomheder

Læs mere

EMIR

Nye regler om OTC-derivativer, centrale modparter og transaktionsregistre

Læs mere

Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Tilsynsdiamanten fastlægger 5 pejlemærker, som realkreditinstitutter som udgangspunkt bør ligge inden for.

Læs mere

Strategi 2015

18 nye initiativer, som tilsynet med de finansielle virksomheder skal styre efter frem mod 2015.

Læs mere

08.05.2014

Kristian Vie Madsens præsentation på Finansrådets direktørkonference 2015

Læs her Finanstilsynets konstituerede direktør, Kristian Vie Madsens, præsentation på Finansrådets direktørkonference 31. august 2015.<br/>

Nye chefer i to af Finanstilsynets kontorer

Finanstilsynets kontorer for Finansiel Rapportering og Kollektive Investeringer har fået nye chefer.

Bankdirektør Jesper Berg bliver ny direktør for Finanstilsynet

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har udpeget ny direktør for Finanstilsynet.

Redegørelse om inspektion i Landbrugets Finansieringsbank A/S

Finanstilsynet var i juni 2015 på inspektion i Landbrugets Finansieringsbank A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Nyhedscenter

Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af § 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed

18.09.2015

Virksomheden har i medfør af § 351, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed anmodet Finanstilsynet om at indbringe afgørelsen for domstolene.

Tilmelding: Sæt først kryds ud for de nyhedsbreve, du gerne vil modtage. Indtast navn og e-mail.

Om os

Finanstilsynets virksomhed kan opdeles i tre hovedområder:

Tilsynsvirksomhed

Finanstilsynet fører tilsyn med de finansielle virksomheder. Tilsyn foregår dels ved fysisk inspektion og ud fra de indberetninger, som virksomhederne foretager til os.

Lovgivning

Finanstilsynet udarbejder regler på det finansielle område. Disse love, bekendtgørelser mv. udgør det juridiske grundlag for Finanstilsynets virksomhed. 

Information

Finanstilsynet har pligt til at offentliggøre visse informationer om tilsynsvirksomhed og lovgivning. Det er dog kun de oplysninger, som ikke er omfattet af en særlig tavshedspligt. Siden juli 2007 er der større åbenhed om f.eks. afgørelser.