Accept af cookies fra Finanstilsynet.dk

Finanstilsynet.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra Finanstilsynet.dk igen.

Accepter cookies Læs mere om cookies på Finanstilsynet.dk

Genveje

Virksomheder

Presse

Forbrugere

Vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed.

Læs mere

Vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed.

Læs mere

Governance

Krav til ledelsen og organisering af finansielle virksomheder

Læs mere

EMIR

Nye regler om OTC-derivativer, centrale modparter og transaktionsregistre

Læs mere

Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Tilsynsdiamanten fastlægger 5 pejlemærker, som realkreditinstitutter som udgangspunkt bør ligge inden for.

Læs mere

Strategi 2015

18 nye initiativer, som tilsynet med de finansielle virksomheder skal styre efter frem mod 2015.

Læs mere

Pengeinstitutter fastholder indtjening trods lave renter

De danske pengeinstitutter opnåede med 16,3 mia. kr. i 2014 et samlet overskud på niveau med året før. Kerneindtjeningen fra nettorente- og gebyrindtægter er steget i forhold til sidste år. Det viser Finanstilsynets analyse af årsregnskaberne.

Kristian Vie Madsens tale på Lokale Pengeinstitutters årsmøde 2015

Læs her Finanstilsynets konstituerede direktør, Kristian Vie Madsens, tale på Lokale Pengeinstitutters årsmøde 2015 i Aalborg.

Realkreditinstitutter i resultatfremgang i 2014

De danske realkreditinstitutter opnåede i 2014 samlet set en fremgang i resultatet på 15 pct. i forhold til året før. I absolutte tal var fremgangen på 1,3 mia. kr. Resultatforbedringen skyldtes primært øgede nettorenteindtægter, der især kan henføres til øgede bidragsindtægter og stigende udlån, fremgår det af Finanstilsynets analyse af institutternes årsregnskaber.

Evaluering af trafiklys for investeringer og lån

En arbejdsgruppe nedsat af erhvervs- og vækstministeren fremsætter i en ny rapport sine anbefalinger til justeringer af risikomærkningsordningerne for investeringsprodukter og visse udlånsprodukter – de såkaldte trafiklys.

Nyhedscenter

Annoncering

26.05.2014

Finanstilsynet ønsker tilbud på følgende opgave: En rapport der indeholder en vurdering af muligheden for at opnå genforsikring for NBCR-terrorisiko på markedsvilkår.

Tilmelding: Sæt først kryds ud for de nyhedsbreve, du gerne vil modtage. Indtast navn og e-mail.

Om os

Finanstilsynets virksomhed kan opdeles i tre hovedområder:

Tilsynsvirksomhed

Finanstilsynet fører tilsyn med de finansielle virksomheder. Tilsyn foregår dels ved fysisk inspektion og ud fra de indberetninger, som virksomhederne foretager til os.

Lovgivning

Finanstilsynet udarbejder regler på det finansielle område. Disse love, bekendtgørelser mv. udgør det juridiske grundlag for Finanstilsynets virksomhed. 

Information

Finanstilsynet har pligt til at offentliggøre visse informationer om tilsynsvirksomhed og lovgivning. Det er dog kun de oplysninger, som ikke er omfattet af en særlig tavshedspligt. Siden juli 2007 er der større åbenhed om f.eks. afgørelser.