Genveje

Virksomheder

Presse

Forbrugere

Vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed.

Læs mere

Vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed.

Læs mere

Governance

Krav til ledelsen og organisering af finansielle virksomheder

Læs mere

Ny hjemmeside

Der arbejdes på nuværende tidspunkt på et re-design af Finanstilsynets hjemmeside. Der kan derfor opleves driftsforstyrrelser. Vi beklager de gener det måtte medføre.

Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Tilsynsdiamanten fastlægger 5 pejlemærker, som realkreditinstitutter som udgangspunkt bør ligge inden for.

Læs mere

Strategi 2015

18 nye initiativer, som tilsynet med de finansielle virksomheder skal styre efter frem mod 2015.

Læs mere

Rapport om forsikringsselskabers efterforskning ved personskade

Finanstilsynet har undersøgt danske forsikringsselskabers brug af efterforskning ved personskade. På baggrund af undersøgelsen præciserer Finanstilsynet i en ny rapport begrænsningerne for selskabernes metoder på fire konkrete områder.

28.01.2016

Udskydelse af deadline for indberetninger af bilag IV oplysninger til Finanstilsynet

Finanstilsynet udskyder deadline for indberetning af bilag IV oplysninger til ultimo februar 2016.

Vejledning om kreditvurdering ved belåning af boliger i vækstområder mv.

Finanstilsynet har udstedt den endelige vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder. Vejledningen skal sikre, at penge- og realkreditinstitutters kreditbeslutninger om belåning af privatkunders ejerboliger og andelsboliger i områder med større prisstigninger baseres på robustheden af kunders økonomiske forhold. Herunder skal der tages højde for, at renten kan stige, og boligen kan falde i værdi.

21.01.2016

Krav til nøglepersoner i gruppe 1-forsikringsselskaber

Fra og med den 1. januar 2016 er alle nøglepersoner i gruppe 1-forsikringsselskaber omfattet af kravet om fit & propervurdering (egnethed og hæderlighed).

Nyhedscenter

Rapport om algoritmehandel på NASDAQ Copenhagen

Finanstilsynet kortlægger i en ny rapport handlen med værdipapirer udført af computere på NASDAQ Copenhagen. Samtidig ser rapporten nærmere på muligheden for at føre tilsyn med algoritmehandlen, herunder den såkaldte højfrekvenshandel (HFT-handel).

Tilmelding: Sæt først kryds ud for de nyhedsbreve, du gerne vil modtage. Indtast navn og e-mail.

Om os

Finanstilsynets virksomhed kan opdeles i tre hovedområder:

Tilsynsvirksomhed

Finanstilsynet fører tilsyn med de finansielle virksomheder. Tilsyn foregår dels ved fysisk inspektion og ud fra de indberetninger, som virksomhederne foretager til os.

Lovgivning

Finanstilsynet udarbejder regler på det finansielle område. Disse love, bekendtgørelser mv. udgør det juridiske grundlag for Finanstilsynets virksomhed. 

Information

Finanstilsynet har pligt til at offentliggøre visse informationer om tilsynsvirksomhed og lovgivning. Det er dog kun de oplysninger, som ikke er omfattet af en særlig tavshedspligt. Siden juli 2007 er der større åbenhed om f.eks. afgørelser.