Pressemeddelelser

649 resultater

 • Gable Insurance under administration i Lichtenstein
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016
  Forsikringsselskabet Gable Insurance er taget under administration af myndighederne i Lichtenstein. Det kan påvirke danske kunder, der har købt bl.a. ejerskifteforsikringer gennem Husejernes Forsikringsagentur.
 • Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016
  Finanstilsynet har på anbefaling fra en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Vækstministeriet gennemført en undersøgelse af, hvordan realkreditinstitutterne oplyser om kursskæring til private kunder. Undersøgelsen viser, at realkreditinstitutterne ikke oplyser om kursskæring i alle relevante sammenhænge.
 • Temainspektioner i storbanker bekræfter hård konkurrence om boliglån
  Emne:
  2016, Pengeinstitutter, Pressemeddelelser
  De senere års udvikling på boligmarkederne i København og Aarhus har medført en hård konkurrence mellem pengeinstitutterne om at yde lån til købere af huse og lejligheder i vækstområderne. Det bliver bekræftet af temainspektioner i de største banker i Danmark.
 • Troels Lund udpeger ny formand for Finanstilsynet
  Emne:
  2016, Pressemeddelelser
  Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har i dag udpeget en ny formand for Finanstilsynets bestyrelse Det bliver tidligere økonomidirektør i Danske Bank og lektor på CBS Henrik Ramlau-Hansen.
 • Jesper Berg valgt til styrelsesrådet for EU’s bankmyndighed (EBA)
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016
  Finanstilsynets direktør Jesper Berg er blevet valgt som et af de seks medlemmer i styrelsesrådet for European Banking Authority (EBA).
 • Advarsel mod at investere i binære optioner
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016
  Finanstilsynet advarer forbrugere mod at investere i de såkaldte binære optioner, som udbydes på internettet. Både i Danmark og i resten af EU er der mange eksempler på, at forbrugere har tabt store beløb.
 • Stop for forsikringer fra Husejernes Forsikring Assurance Agentur
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016
  Forsikringsselskabet Gable Insurance har af myndighederne i Lichtenstein fået forbud mod at tegne nye forsikringer. I Danmark er selskabet repræsenteret af forsikringsagenturet Husejernes Forsikring Assurance Agentur, der blandt andet udbyder ejerskifteforsikringer.
 • Jesper Bergs præsentation på Finansrådets direktørkonference
  Emne:
  2016, Pressemeddelelser, Taler
  Direktør i Finanstilsynet, Jesper Berg, talte mandag 5. september på Finansrådets direktørkonference.
 • Banker melder om hård konkurrence på projektejendomme
  Emne:
  2016, Pressemeddelelser
  Konkurrencen om udlån til projektejendomme er fortsat hård, lyder budskabet fra de store banker til Finanstilsynet. Bankerne oplyser, at de holder fast i deres krav til lånevilkår.
 • Markedsmisbrugsstatistik for 2015
  Emne:
  2016, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet foretog sidste år to politianmeldelser om insiderhandel og kursmanipulation, hvilket er det laveste i flere år. Det viser statistikken over markedsmisbrugssager for 2015.
 • Investeringsforeningernes formue steg med 61 mia. kr. i 2015
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016
  Den samlede formue i de danske investeringsforeninger steg i 2015 fra 744 mia. kr. til 805 mia. kr. Det svarer til en stigning på 61 mia. kr. eller 8 procent. Investorerne ser dog fortsat ikke ud til at få gavn af de stordriftsfordele, der kommer af at forvalte en større formue, fremgår det af Finanstilsynets årlige analyse af kollektive investeringer.
 • Redegørelse om Spar Salling Sparekasse
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016, Pengeinstitutter
  Spar Salling Sparekasse havde en høj eksponering mod landbruget og var derfor særlig udsat, da de store prisfald på jord satte ind i 2008 og frem til sparekassens konkurs i 2012. Det fremgår af Finanstilsynets redegørelse om sparekassen.
 • Redegørelse om Spar Salling Sparekasse
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016
  Spar Salling Sparekasse havde en høj eksponering mod landbruget og var derfor særlig udsat, da de store prisfald på jord satte ind i 2008 og frem til sparekassens konkurs i 2012. Det fremgår af Finanstilsynets redegørelse om sparekassen.
 • Danske banker udviser robusthed i ny europæisk stresstest
  Emne:
  Pressemeddelelser
  De fire største danske banker vil opretholde en kapitaloverdækning, selv i tilfælde af en negativ økonomisk udvikling, viser EU’s nye stresstest. Selv under stress vil Danske Bank, Nykredit, Jyske Bank og Sydbank ved udgangen af 2018 opretholde egentlige kernekapitalprocenter på mellem 12,6-14,2. Resultatet af stresstesten har ikke givet anledning til tilsynsreaktioner. Finanstilsynet understreger dog, at bankerne fortsat skal have fokus på kapitalopbygning.
 • Ny kontorchef for kapitalmarkedstilsyn
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016
  Finanstilsynet har udnævnt cand.jur. Anne Bruun til kontorchef for Kapitalmarkedskontor 1, der løser juridiske opgaver omkring tilsynet med kapitalmarkedet.
 • Lave renter presser forsikringsselskaber
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016, Forsikring og pension
  De danske skadeforsikringsselskaber opnåede samlet set et resultat på 7,3 mia. kr. i 2015 svarende til et fald på knap 4 mia. i forhold til 2014. Faldet skyldes primært de fortsatte lave renter, viser en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Stort fald i pensionsselskabers afkast i 2015
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016, Forsikring og pension
  Livsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskassers investeringsafkast faldt i 2015 til 68 mia. kr. mod 249 mia. kr. i 2014. Faldet skyldes de fortsat lave renter og et generelt lavt afkast på de globale finansielle markeder, konkluderer en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Finanstilsynet ansætter cheføkonom
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016
  Finanstilsynet har ansat cand.oecon. Niels Storm Stenbæk som chef for Bankanalysekontoret og cheføkonom. Han tiltræder 1. september.
 • Ny kontorchef for tilsyn med skadesforsikring
  Emne:
  2016, Pressemeddelelser, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet har udnævnt cand.act. Birgitta Nielsen til ny kontorchef for tilsynet med reassurance- og skadesforsikringsselskaber.
 • Årlig udpegning af SIFI-institutter
  Emne:
  2016, Pressemeddelelser
  Den årlige udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) medfører i 2016 ingen ændringer. De danske SIFI-institutter er fortsat Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Bank Danmark A/S, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S og DLR Kredit A/S. De færøske SIFI-institutter er fortsat P/F BankNordik, Eik Banki P/F og Norðoya Sparikassi.