Pressemeddelelser

640 resultater

 • Markedsmisbrugsstatistik for 2015
  Emne:
  2016, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet foretog sidste år to politianmeldelser om insiderhandel og kursmanipulation, hvilket er det laveste i flere år. Det viser statistikken over markedsmisbrugssager for 2015.
 • Investeringsforeningernes formue steg med 61 mia. kr. i 2015
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016
  Den samlede formue i de danske investeringsforeninger steg i 2015 fra 744 mia. kr. til 805 mia. kr. Det svarer til en stigning på 61 mia. kr. eller 8 procent. Investorerne ser dog fortsat ikke ud til at få gavn af de stordriftsfordele, der kommer af at forvalte en større formue, fremgår det af Finanstilsynets årlige analyse af kollektive investeringer.
 • Redegørelse om Spar Salling Sparekasse
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016, Pengeinstitutter
  Spar Salling Sparekasse havde en høj eksponering mod landbruget og var derfor særlig udsat, da de store prisfald på jord satte ind i 2008 og frem til sparekassens konkurs i 2012. Det fremgår af Finanstilsynets redegørelse om sparekassen.
 • Redegørelse om Spar Salling Sparekasse
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016
  Spar Salling Sparekasse havde en høj eksponering mod landbruget og var derfor særlig udsat, da de store prisfald på jord satte ind i 2008 og frem til sparekassens konkurs i 2012. Det fremgår af Finanstilsynets redegørelse om sparekassen.
 • Danske banker udviser robusthed i ny europæisk stresstest
  Emne:
  Pressemeddelelser
  De fire største danske banker vil opretholde en kapitaloverdækning, selv i tilfælde af en negativ økonomisk udvikling, viser EU’s nye stresstest. Selv under stress vil Danske Bank, Nykredit, Jyske Bank og Sydbank ved udgangen af 2018 opretholde egentlige kernekapitalprocenter på mellem 12,6-14,2. Resultatet af stresstesten har ikke givet anledning til tilsynsreaktioner. Finanstilsynet understreger dog, at bankerne fortsat skal have fokus på kapitalopbygning.
 • Ny kontorchef for kapitalmarkedstilsyn
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016
  Finanstilsynet har udnævnt cand.jur. Anne Bruun til kontorchef for Kapitalmarkedskontor 1, der løser juridiske opgaver omkring tilsynet med kapitalmarkedet.
 • Lave renter presser forsikringsselskaber
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016, Forsikring og pension
  De danske skadeforsikringsselskaber opnåede samlet set et resultat på 7,3 mia. kr. i 2015 svarende til et fald på knap 4 mia. i forhold til 2014. Faldet skyldes primært de fortsatte lave renter, viser en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Stort fald i pensionsselskabers afkast i 2015
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016, Forsikring og pension
  Livsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskassers investeringsafkast faldt i 2015 til 68 mia. kr. mod 249 mia. kr. i 2014. Faldet skyldes de fortsat lave renter og et generelt lavt afkast på de globale finansielle markeder, konkluderer en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Finanstilsynet ansætter cheføkonom
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016
  Finanstilsynet har ansat cand.oecon. Niels Storm Stenbæk som chef for Bankanalysekontoret og cheføkonom. Han tiltræder 1. september.
 • Ny kontorchef for tilsyn med skadesforsikring
  Emne:
  2016, Pressemeddelelser, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet har udnævnt cand.act. Birgitta Nielsen til ny kontorchef for tilsynet med reassurance- og skadesforsikringsselskaber.
 • Finanstilsynet klar med ny strategi - vil sikre berettiget tillid
  Emne:
  2016, Pressemeddelelser, Forsikring og pension, Forsikring og pension
  En styrket indsats på syv centrale områder er fundamentet for Finanstilsynets nye strategi frem mod 2020. Målet er at bidrage til, at virksomheder og forbrugere kan have berettiget tillid til det finansielle system.
 • Årlig udpegning af SIFI-institutter
  Emne:
  2016, Pressemeddelelser
  Den årlige udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) medfører i 2016 ingen ændringer. De danske SIFI-institutter er fortsat Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Bank Danmark A/S, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S og DLR Kredit A/S. De færøske SIFI-institutter er fortsat P/F BankNordik, Eik Banki P/F og Norðoya Sparikassi.
 • Landsretsdom sætter klare grænser for market making
  Emne:
  2016, Pressemeddelelser
  Vestre Landsrets afgørelse i sagen, hvor Vestjysk Bank blev dømt for kursmanipulation, sætter klare grænser for pengeinstitutternes aktiviteter som market makere. Det mener Finanstilsynet, der finder dommen principiel.
 • Finanstilsynet fortsætter Panama-undersøgelse
  Emne:
  2016, Pressemeddelelser, Pengeinstitutter
  Undersøgelsen af danske bankers involvering i skatteunddragelse fortsætter. Finanstilsynet overvejer målrettede inspektioner i nogle af bankerne, fremgår det af en statusredegørelse om sagen.
 • Fastforrentede lån på vej frem
  Emne:
  Pressemeddelelser, Realkreditinstitutter, 2016
  Realkreditinstitutternes lån med fast rente er på vej frem. Andelen af fastforrentede lån stiger for tredje år i træk, men udgør dog fortsat kun en tredjedel af institutternes samlede udlån. Det viser Finanstilsynets analyse af realkreditinstitutternes årsregnskaber for 2015.
 • Markedsudviklingen for pengeinstitutter 2015
  Emne:
  Artikler og analyser, Markedsudvikling, Pengeinstitutter, Taler og artikler, 2015, Pressemeddelelser
  Pengeinstitutternes regnskaber viste samlet set fremgang i 2015, godt hjulpet af lave nedskrivninger. Basisindtjeningen er dog under pres fra det lave renteniveau. Finanstilsynet opfordrer institutterne til at være forsigtige med udbyttebetaling og aktietilbagekøb.
 • Jesper Bergs præsentation på Lokale Pengeinstitutters årsmøde
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016, Taler og artikler, Taler
 • Birgitte Søgaard Holms tale på Investeringsfondsbranchens årsmøde
  Emne:
  2016, Pressemeddelelser, Fondsmæglerselskaber, Kollektive investeringer
  Vicedirektør i Finanstilsynet, Birgitte Søgaard Holm, talte onsdag 20. april 2016 på Investeringsfondsbranchens årsmøde.
 • Mere kompetente bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder
  Emne:
  2016, Pressemeddelelser, Pengeinstitutter, Realkredit
  Pressemeddelelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Undersøgelse af nyudlån til boligkøb i København og Aarhus
  Emne:
  2016, Pressemeddelelser, Pengeinstitutter, Realkredit
  En temainspektion af fire mindre og mellemstore pengeinstitutters nyudlån til privates køb af ejer- eller andelsbolig i København eller Aarhus viser, at konkurrencen om kunderne er steget. Det gælder særligt for udlån til køb af andelslejligheder i Københavnsområdet.